Barista hos oss

Steam Kaffebar / Barista hos oss
Baristaer i kaffebar

Barista hos oss

For å være kvalifisert barista ved Steam Kaffebar må en ansatt gjennom Steam sitt baristakurs og bestå påfølgende eksamen. Baristakurs ved Steam Kaffebar er et svært detaljert og inngående kurs som har som mål å gi den ansatte god kjennskap til alle kaffedrikker på Steam sin meny, og alle teknikker og rutiner som er knyttet til dette.

Det absolutt viktigste ved en kopp kaffe er smaken. Derfor er alle våre rutiner, teknikker og treninger fokusert på i gi et best mulig smaksresultat for kunden.

I tillegg til kaffekunnskap og teknisk lærdom inneholder baristakurset ved Steam Kaffebar mye trening i logistikk og arbeidsflyt. Det ligger mye jobb i en god kopp kaffe og for at kundens ventetid skal være så kort som mulig og at all kaffe som serveres skal være av ypperste kvalitet krever det en svært god arbeidsflyt bak baren.

En barista ved Steams Kaffebarer får kun servere kaffe til kunder etter at baristaeksamen er bestått. Dette er for å sikre at alle kunder får oppleve samme høye kvalitet.